Login

Hide

Closeสะกิดใจหัวหน้างาน

หนังสือที่บอกแง่มุมของหัวหน้างานในการปฏิบัติจริงว่าเวลาเจอปัญหาต่าง ๆ แล้วเราน่าจะมีวิธีคิดและวิธีจัดการกับปัญหาอย่างไรจึงจะเกิดผลดีในการทำงานกันทุกฝ่าย


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444758

ผู้เขียน : ไพศาล เตมีย์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 140

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 140 บาท
  • ราคาสมาชิก120 บาท

จำนวน