Login

Hide

Close


20 บทเรียน Lead ลูกน้องสู่เป้าหมาย

หลากหลาย How to ที่ช่วยให้ผู้จัดการ/หัวหน้างานหัวหน้าทีม Lead ลูกน้องไปสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ


รหัสหนังสือ ISBN : 9786164138810

ผู้เขียน : นุกูล ชูทอง และชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 240

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 220 บาท
  • ราคาสมาชิก220 บาท

จำนวน