Login

Hide

Closeกฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน

หนังสือนี้มุ่งเน้นที่กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานเป็นสำคัญ เพื่อให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงาน และแนวคำพิพากษาศาลฎีกา สามารถนำองค์ความรู้นี้ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน อันจะเป็นผลดีทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงสังคมอุตสาหกรรมโดยส่วนรวม


รหัสหนังสือ ISBN : 9786163021779

ผู้เขียน : พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

ขนาดหนังสือ : 14.5 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 226

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 250 บาท
  • ราคาสมาชิก250 บาท

จำนวน