Login

Hide

Closeโค้ชชิ่ง ให้ถึงแก่น ด้วยเอ็นเนียแกรม

โค้ชชิ่ง ให้ถึงแก่น ด้วยเอ็นเนียแกรม เป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่ให้รายละเอียดในการใช้ความรู้นี้กับการทำงานในสถานการณ์ต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้ให้แนวทาง 8 ขั้นตอนในการทำโค้ชชิ่งให้ประสบความสำเร็จ ให้คำอธิบายแบบแผนทางความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของคนเก้าแบบ รวมทั้งวิธีในการประยุกต์ขั้นตอนเหล่านั้นกับคนแต่ละแบบ


รหัสหนังสือ ISBN : 9786169165521

ผู้เขียน : จินเจอร์ ลาพิด-บ็อกดา แปลโดย วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 352

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 300 บาท
  • ราคาสมาชิก300 บาท

จำนวน