Login

Hide

Closeตัวอย่างการทุจริตในองค์กรที่ผู้บริหารต้องจัดการให้อยู่หมัด

หนังสือที่บอกถึงพฤติกรรมการทุจริตในองค์กร พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างกรณีทุจริตในงานต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจน และบอกวิธีการป้องกันซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันที


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444734

ผู้เขียน : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 152

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 150 บาท
  • ราคาสมาชิก135 บาท

จำนวน