Login

Hide

Closeตัวอย่าง สูตรเด็ด เคล็ดลับ การบริหารคน สำหรับผู้บริหารมืออาชีพ

หนังสือที่บอกถึงเทคนิค วิธีการ ตัวอย่าง การบริหารคน พร้อมหลักการแนวคิดง่าย ๆ ที่ใช้ได้จริง เขียนอ่านสนุก เข้าใจง่าย ทั้งยังมีประเด็นปัญหาที่มักจะพบได้บ่อย ๆ ยกมาเป็นตัวอย่างและวิธีการจัดการให้ได้ผลที่ดีมาเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้ลองนำไปปรับใช้ในองค์กร


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444727

ผู้เขียน : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 208

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 200 บาท
  • ราคาสมาชิก180 บาท

จำนวน