Login

Hide

Closeตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ฉบับเข้าใจง่าย

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำตัวอย่างปัญหาและคดีแรงงานมาจัดแบ่งเป็นเรี่องๆ มีทั้งหมด 17 บท ด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย กลั่นจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการแก้ปัญหาต่างๆ ประกอบกับการอ้างอิงมาตราต่างๆ ตามตัวบทกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกา


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444697

ผู้เขียน : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 352

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 330 บาท
  • ราคาสมาชิก295 บาท

จำนวน