Login

Hide

Closeตัวอย่างการเตรียมรับข้อเรียกร้องตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ถูกกฎหมาย รวมถึงได้รวบรวมตัวอย่างเกี่ยวกับการเตรียมรับมือสหภาพแรงงานไว้มากมาย อาทิ ตัวอย่างหนังสือแจ้งข้อเรียกร้อง หนังสือแจ้งนัดหยุดงาน/ปิดงาน พร้อมอ้างอิงด้วยแนวคำพิพากษาศาลฎีกาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้จริงได้เลย


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444673

ผู้เขียน : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 208

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 200 บาท
  • ราคาสมาชิก180 บาท

จำนวน