Login

Hide

Closeโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารจัดการสำหรับผู้นำ

หนังสือเล่มนี้ผู้อ่านจะได้พบกับ Managerial Competency ที่องค์กรคาดหวังให้ผู้นำพึงมี ซึ่งดร.อาภรณ์ ได้คัดสรร MC ไว้ทั้งหมด 30 ข้อ เพื่อเป็นตัวอย่างในการนำไปใช้พัฒนาสมรรถนะของตนเองและผู้อื่น


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444680

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 168

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 170 บาท
  • ราคาสมาชิก150 บาท

จำนวน