Login

Hide

Closeการออกแบบ & การนำไปใช้ แบบฟอร์มประเมินผลงาน

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมุ่งหวังที่จะให้ผู้อ่านมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้ลึก รู้จริงในเรื่อง “การประเมินผลงาน” และ “การบริหารผลงาน” สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินผลขององค์กรตนเองได้


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444628

ผู้เขียน : ดร.ฌาน ตรรกวิจารณ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 238

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 240 บาท
  • ราคาสมาชิก215 บาท

จำนวน