Login

Hide

Close


SMART JD (Smart Job Description)

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง SMART JD ที่มีความกระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยหนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งที่ 2 แล้ว จึงถือว่าเป็นแนวโน้วที่ดีที่มีผู้สนใจเรื่อง JD กันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบงาน HR ได้อย่างแน่นอน


รหัสหนังสือ ISBN : 9786163020888

ผู้เขียน : พงศา บุญชัยวัฒน์โชติ

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 220

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 200 บาท
  • ราคาสมาชิก200 บาท

จำนวน

สินค้าหมด