Login

Hide

Closeตัวอย่างคดีแรงงานที่นายจ้างชนะคดี

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้คัดสรรตัวอย่างคำพิพากษาของศาลฎีกาที่นายจ้าง..ชนะ..คดีไว้ทั้งหมด 60 ตัวอย่างเพื่อให้นายจ้างและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ใช้ศึกษากรณีตัวอย่าง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444604

ผู้เขียน : อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 208

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 200 บาท
  • ราคาสมาชิก180 บาท

จำนวน