Login

Hide

Close


เทคนิคการ “ร่าง” และ “ใช้” ระเบียบสวัสดิการ พร้อมปัญหาคดีแรงงาน 36 ประเด็น

การจัดทำหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือประกาศต่างๆ เป็นเอกสารอย่างถูกต้องของผู้บริหารงานบุคคล ภายในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะเอกสารดังกล่าวจะต้องใช้เพื่อการเบิกจ่ายทางบัญชี และการรับรองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อการพิสูจน์ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายของเจ้าพนักงานประกันสังคม รวมทั้งการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินกรมสรรพกรเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1 / ภ.ง.ด. 1 ก) และการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของพนักงาน (ภ.ง.ด.91)ตลอดจนยังใช้เป็นพยานเอกสารใช้ในศาลยุติธรรมของฝ่ายกฎหมาย (ทนายความ) เมื่อมีปัญหาข้อพิพาทในการดำเนินคดีประเด็นต่าง ๆ


รหัสหนังสือ ISBN : 9786163020482

ผู้เขียน : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 464

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 400 บาท
  • ราคาสมาชิก400 บาท

จำนวน

สินค้าหมด