Login

Hide

Close


HR How to เรียนรู้การบริหารคนผ่านประสบการณ์จริงจากมืออาชีพ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมประสบการณ์ด้านการบริหารคนจากเรื่องจริงมาสู่ How to เพื่อให้ท่านได้ข้อคิดและนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องคนในองค์กรของท่านได้อย่างรวดเร็วเหมาะกับทั้งคนที่ทำงาน HR และผู้บริหารที่เป็น Line Manager ตลอดจนคนที่สนใจเรื่องการบริหารบุคคล


รหัสหนังสือ ISBN : 9786163020611

ผู้เขียน : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

ขนาดหนังสือ : A5 พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 208

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 150 บาท
  • ราคาสมาชิก150 บาท

จำนวน