Login

Hide

CloseCareer Development in Practice

เสนอวิธีการยกระดับความสามารถของพนักงาน และสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานว่าจะมีความก้าวหน้าในสายอาชีพการงานในองค์การที่ตนทำงานอยู่ เพื่อให้ช่วยให้องค์การมีระบบการพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคนย่อม


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444451

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 269

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 250 บาท
  • ราคาสมาชิก225 บาท

จำนวน