Login

Hide

Close


สัญญาจ้างแรงงาน

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้อธิบายบทบัญญัติในลักษณะ 6 จ้าง แรงงาน ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นต้นแบบทั่วไปแห่งการเกิดและสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


รหัสหนังสือ ISBN : 9786162601507

ผู้เขียน : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์

ขนาดหนังสือ : A5 พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 328

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 250 บาท
  • ราคาสมาชิก250 บาท

จำนวน

สินค้าหมด