Login

Hide

Closeการออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมและนำมาจัดทำเป็นแผนฝึกอบรมประจำปี พร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมเพื่อนำเสนอผู้บริหารในการของบประมาณการฝึกอบรม


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444413

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 168

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ

  • ราคาปก 180 บาท
  • ราคาสมาชิก160 บาท

จำนวน