Login

Hide

Close


กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง

หนังสือกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง หนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจกฎหมายแรงงานในเรื่องการสิ้นสุดสัญญาจ้าง อันเป็นประโยชน์แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกิดความยุติธรรมในสังคมอุตสาหกรรมโดยส่วนรวม


รหัสหนังสือ ISBN : 9786163021014

ผู้เขียน : อาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 356

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 270 บาท
  • ราคาสมาชิก270 บาท

จำนวน

สินค้าหมด