Login

Hide

Closeบูรณาการงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์การ

บทบาททรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในยุคเทคโนโลยี ที่นัก HR ควรออกแบบสร้างระบบเครื่องมือต่างๆมาผสมผสานกับการสร้างแรงผลักดัน ให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจให้ก้าวเดินไปกับองค์การ


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444260

ผู้เขียน : อาจารย์สุรเชษฐ หฤษฎ์ภูมิ

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 200

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 190 บาท
  • ราคาสมาชิก170 บาท

จำนวน