Login

Hide

Close


โดดเด่นเหนือใคร

รวม 47 วิธีสร้างความเป็นเลิศให้แก่องค์กรของคุณ เป็นคำแนะนำง่าย ๆ ในการสร้างความโดดเด่นแก่องค์กร เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน John G. Miller ทั้งในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทชั้นนำที่ติดอันดับ Fortune 500 หลายแห่งให้ก้าวสู่ความเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และจากประสบการณ์ในชีวิตจริงของเขา เช่น การให้บริการที่รวดเร็ว ความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้ความเคารพยกย่องแก่ผู้ที่ทำดี


รหัสหนังสือ ISBN : 9789746554121

ผู้เขียน : จอห์น จี. มิลเลอร์

ขนาดหนังสือ : A5 พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 176

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• B2S
• KINOKUNIYA
• Book Tower

  • ราคาปก 230 บาท
  • ราคาสมาชิก230 บาท

จำนวน

สินค้าหมด