Login

Hide

Close108 คำถาม/คำตอบ/คำแนะนำ ในการทำงานกับคน เล่ม 2

108 คำถาม/คำตอบ/คำแนะนำ/ในการทำงานกับคน”เล่ม 2 นี้เป็นหนังสือที่รวบรวมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบริหารงานบุคคล กฏหมายแรงงานในทางปฎิบัติและการแก้ไขปัญหารวมไว้เป็นตัวอย่าง 108 ตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆที่มักจะเป็นประเด็นคำถามอยู่บ่อยครั้ง เพื่อจะได้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444208

ผู้เขียน : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 295

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 230 บาท
  • ราคาสมาชิก200 บาท

จำนวน