Login

Hide

Closeเรื่องจริง เรื่องเจ็บ ในงาน HR

หนังสือ เรื่องจริง เรื่องเจ็บ ในงาน HR สามารถเป็นแนวทางนำไปปรับใช้ในการบริหารคนในองค์การให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม ทัศนคติ และการรับรู้ของพนักงานได้เป็นอย่างดี


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444154

ผู้เขียน : อ.กฤติน กุลเพ็ง

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 176

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 170 บาท
  • ราคาสมาชิก150 บาท

จำนวน