Login

Hide

Closeการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน # 4

หนังสือเล่มนี้ มุ่งที่จะช่วยเจ้าหน้าที่บุคคลให้สามารถสร้างแบบทดสอบได้โดยไม่ยาก และเหมาะสมกับวัฒนธรรมและความต้องการขององค์กรของตน


รหัสหนังสือ ISBN : 9789743123498

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน

ขนาดหนังสือ : 18.5x26 cm พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 466

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 380 บาท
  • ราคาสมาชิก340 บาท

จำนวน