Login

Hide

Closeเทคนิคการสัมภาษณ์งานตามเครื่องมือ Competency

ผู้เขียนได้ รวบรวมตัวอย่างคำถามการัสมภาษณ์ ตาม Core Competency วิธีการประเมินผล การสัมภาษณ์ตาม Competency ซึ่งจะช่วยห้ผู้อ่านที่เป็นนักสรรหาคัดเลือกคน ทั้งที่เป็นน้องใหม่และผู้ชำนาญการได้เพิ่มเติมเทคนิควิธีการต่างๆ ในการคัดเลือกหาคนเก่งและคนดีเข้าสู่องค์กร


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444130

ผู้เขียน : อาจารย์กฤติน กุลเพ็ง

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 144

ร้านจำหน่าย : - HR Center
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
- KINOKUNIYA

  • ราคาปก 140 บาท
  • ราคาสมาชิก120 บาท

จำนวน