Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรีหัวข้อบทความ
หัวข้อ  จับกระแสงาน HR ในทศวรรษหน้า  โดย : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (5631 คลิก) 
หัวข้อ  บริหารค่าจ้างและจ่ายโบนัสอย่างไรให้ได้ใจพนักงานและผู้บริหาร (Salary Increase & Variable Pay)  โดย : รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์ (23896 คลิก) 
หัวข้อ  ลูกค้าภายใน รีบดูแล รักษา ก่อนที่จะสายเกินไป  โดย : ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (18001 คลิก) 
หัวข้อ  5G เคล็ดไม่ลับ ในการแก้ไขปัญหา  โดย : ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (4299 คลิก) 
หัวข้อ  6 พฤติกรรมที่ทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง  โดย : ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (4929 คลิก) 
หัวข้อ  EICC (ELECTRONIC INDUSTRY CODE OF CONDUCT) จรรยาบรรณทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ ตอนที่ 1  โดย : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (18380 คลิก) 
หัวข้อ  HR Roles ที่ซีอีโออยากเห็น  โดย : ณรงค์วิทย์ แสนทอง (6369 คลิก) 
หัวข้อ  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน   (4398 คลิก) 
หัวข้อ  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ   (3277 คลิก) 
หัวข้อ  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554   (3315 คลิก) 
หัวข้อ  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔   (1941 คลิก) 
หัวข้อ  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร   (3003 คลิก) 
หัวข้อ  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553   (7330 คลิก) 
หัวข้อ  Solutions Based Management: แนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรยุคใหม่  โดย : ณรงค์วิทย์ แสนทอง (5159 คลิก) 
หัวข้อ  การจ้างบุคคลภายนอกมาบริการลูกค้าหลังการขายเป็นทางรอดหรือทางรั่วกันแน่?  โดย : ณรงค์วิทย์ แสนทอง (13151 คลิก) 
หัวข้อ  การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  โดย : ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (28698 คลิก) 
หัวข้อ  เกื้อกูล ประสานกัน สิ่งสวยงามที่ถูกลืม  โดย : ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (2650 คลิก) 
หัวข้อ  จะนำ Competency ไปใช้ในการประเมินผลงานประจำปีดีหรือไม่?  โดย : ณรงค์วิทย์ แสนทอง (3785 คลิก) 
หัวข้อ  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 5)  โดย : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2967 คลิก) 
หัวข้อ  บทบาทของนัก HR ในการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กร  โดย : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (3280 คลิก) 

จำนวนบทความ 1,026 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th