หน้าหลัก


พนักงานทดลองงานลางานศพ

พอดีว่าที่บริษัทมีพนักงานทดลองงานเขาลางานศพ ซึ่งโดยปกติลางานศพถ้าเป็นพนักงานประจำเขาจะไม่โดนรับรวมการประเมิน แต่ถ้ากรณีของทดลองงาน การลานี้จะถูกนำมาใช้การประเมินผลทดลองงานด้วยมั้ย


บูบี้
24 ก.ค. 63 [IP : 110.164.204.182]


  • 29 ก.ค. 63

    ความคิดเห็นที่ 1

    เรื่องการนำวันลามาคิดคะแนนประเมินผลงาน เป็นเรื่องในเชิงการบริหารจัดการขององค์กร ไม่เกี่ยวกับการบังคับของกฎหมาย เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูนโยบายขององค์กรนั้นๆ ว่ากำหนดไว้อย่างไร ถ้าองค์กรกำหนดว่าระหว่างทดลองงานจะนำวันลานี้ไปคิดคะแนนประเมินผล ก็ต้องว่าตามระเบียบขององค์กรค่ะ

    woracha
    29 ก.ค. 63 [IP : 58.11.189.190 ]

แสดงความคิดเห็น