หน้าหลัก


เงินกู้ฉุกเฉิน โดยบริษัทฯ

สวัสดีครับ รบกวนสอบถามว่าที่ใดมีสวัสดิการตัวนี้บ้างครับ ขอทราบเงื่อนไขการให้กู้หน่อยครับ ส่วนที่ใดทำอยู่ อยากทราบข้อดี ข้อเสียหน่อยครับ ขอบคุณครับ


Nai
3 มิ.ย. 62 [IP : 180.222.157.162]


 • 10 มิ.ย. 62

  ความคิดเห็นที่ 1

  เรื่องสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินของบริษัทโดยทั่วไปมักจะกำหนดเงื่อนไขพิจารณาถึงความจำเป็นทั้งทางด้านส่วนตัวและด้านครอบครัวของพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาลบุตร คู่สมรส บิดา มารดา ค่าใช้จ่ายคลอดบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าจัดงานศพครอบครัว ค่าซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น โดยต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ เช่น อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับบริษัท ต้องไม่ค้ำประกันให้ใครอยู่ ต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นพนักงานของบริษัทและมีคุณสมบัติตามกำหนด เป็นต้น นอกจากนี้ต้องมีการกำหนดวงเงินกู้ไว้ว่า ไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทว่าจะกำหนดงบประมาณเงินกู้ทั้งหมดไว้เท่าไหร่ เพื่อจะได้บริหารให้อยู่ในงบประมาณนี้ โดยบริษัทจะกำหนดให้ไม่ต้องมีดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่ำๆ เช่น 1% ต่อเดือนก็ได้ค่ะ ข้อดีของการจัดสวัสดิการนี้ก็คือ พนักงานไม่ไปกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงมากๆ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ตามมาและกระทบกับการทำงานได้ ส่วนข้อเสียถ้าบริหารดีๆ มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจน ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะ ลองสอบถามเพื่อนๆ ที่เป็น HR ของบริษัทที่มีสวัสดิการนี้ดูนะคะว่าเค้ากำหนดเงื่อนไขกันอย่างไรบ้าง

  woracha
  10 มิ.ย. 62 [IP : 124.120.206.9 ]

 • 10 มิ.ย. 62

  ความคิดเห็นที่ 2

  เรื่องสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินของบริษัทโดยทั่วไปมักจะกำหนดเงื่อนไขพิจารณาถึงความจำเป็นทั้งทางด้านส่วนตัวและด้านครอบครัวของพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาลบุตร คู่สมรส บิดา มารดา ค่าใช้จ่ายคลอดบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าจัดงานศพครอบครัว ค่าซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น โดยต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ เช่น อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับบริษัท ต้องไม่ค้ำประกันให้ใครอยู่ ต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นพนักงานของบริษัทและมีคุณสมบัติตามกำหนด เป็นต้น นอกจากนี้ต้องมีการกำหนดวงเงินกู้ไว้ว่า ไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทว่าจะกำหนดงบประมาณเงินกู้ทั้งหมดไว้เท่าไหร่ เพื่อจะได้บริหารให้อยู่ในงบประมาณนี้ โดยบริษัทจะกำหนดให้ไม่ต้องมีดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่ำๆ เช่น 1% ต่อเดือนก็ได้ค่ะ ข้อดีของการจัดสวัสดิการนี้ก็คือ พนักงานไม่ไปกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงมากๆ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ตามมาและกระทบกับการทำงานได้ ส่วนข้อเสียถ้าบริหารดีๆ มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจน ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะ ลองสอบถามเพื่อนๆ ที่เป็น HR ของบริษัทที่มีสวัสดิการนี้ดูนะคะว่าเค้ากำหนดเงื่อนไขกันอย่างไรบ้าง

  woracha
  10 มิ.ย. 62 [IP : 124.120.206.9 ]

แสดงความคิดเห็น