หน้าหลัก


แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำสถานประกอบการ

สวัสดีค่ะ 

แพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (หลักสูตรวุฒิบัตร 3 ปี)

รับเป็นที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย  ดูแล/แปลผลตรวจสุขภาพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงและการตรวจสุขภาพประจำปี

ให้คำแนะนำด้านการยศาสตร์   วินิจฉัยโรคจากการทำงาน  ประเมินความพร้อมด้านสุขภาพ (fit for work) หรือประเมิน

การกลับเข้าทำงานหลังเจ็บป่วย (return to work)   

สนใจติดต่อ 081-8593934  

Line ID 081-8583934 


occmed
20 ธ.ค. 58 [IP : ]


แสดงความคิดเห็น