หน้าหลัก


นายจ้าง(สถานประกอบการ) กับประกันสังคม

กรณีการแจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม ตามกฎหมายแล้ว ระบุไว้ รับพนักงานแล้วต้องแจ้งเข้า ปกส.ทันที 

ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำงานฝายบุคคล มาบริษัทบางแห่ง ไม่ยอมแจ้งทันที บางแห่งบอกว่าให้ผ่านทดลองงานไปก่อนค่อยแจ้ง(กลัวว่าต้องแจ้งเข้า-ออก)บ่อยๆ  อีกประเด็นให้แจ้งพนักงานที่เข้ามาทำงานว่า จะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้

ผมควรทำตามกฎหมายและจรรยาบรรณ หรือทำตามที่นายจ้าง ต้องการดีครับ

 

 


march
7 ธ.ค. 58 [IP : ]


 • 15 ธ.ค. 58

  ความคิดเห็นที่ 1

  ตามขั้นตอนการแจ้งเข้าเมื่อนายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานจะต้องดำเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนโดยยื่นแบบสปส.1-03(กรณีไม่เคยเป็นผปต.มาก่อน หรือ สปส.1-03/1 กรณีเคยเป็นผปต.มาแล้ว) ซึ่งจะต้องแจ้งภายใน 30 วันนับจากวันที่เข้าทำงาน เพราะเมื่อลูกจ้างทำงานส่งเงินครบ 3 เดือน เค้าจะได้รับสิทธิกรณีเจ็บป่วย ที่ลูกจ้างควรจะได้รับ  

  ส่วนการแจ้งลาออกลูกจ้างก็จะต้องยื่นเอกสารสปส.6-09 โดยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  อย่างไรแล้วทำให้ถูกต้องไว้ดีที่สุดคะ

  จิราวรรณ
  15 ธ.ค. 58 [IP : ]

แสดงความคิดเห็น