หน้าหลัก


จดหมายชี้แจงขาดส่งประกันสังคม

รบกวนหน่อยค่ะ พอดีว่าส่งประกันสังคมล่าช้า แล้วจำเป็นต้องทำจดหมายชี้แจงต่อประกันสังคมถึงเหตุที่ส่งล่าช้า ไม่ทราบว่าพอจะมีท่านใดมีตัวอย่างจดหมายแจ้งบ้างมั้ยค่ะ


Ning
4 ธ.ค. 58 [IP : ]


  • 17 ธ.ค. 58

    ความคิดเห็นที่ 1

    หนังสือชี้แจงที่บริษัทจะทำถึงสปส.ไม่มีแบบฟอร์มคะ คุณทำหนังสือเรียนสปส.พื้นที่/จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยแจ้งสาเหตุของการดำเนินการล่าช้าต่างๆที่คุณจะต้องชี้แจงในหนังสือ โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือคะ

    จิราวรรณ
    17 ธ.ค. 58 [IP : ]

แสดงความคิดเห็น