หน้าหลัก


การหักเงินขาด ลา มาสาย มีกฏหมายแรงงานระบุชัดเจนว่าอย่างไร

อยากทราบเกี่ยวกับการหักเงิน ขาด ลา มาสาย

ซึ่งดิฉันมีเพื่อนที่รู้จักอยู่บริษัทแห่งหนึ่ง เป็นบริษัทเอกชน เป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่มาก มีพนง. ประมาณ 20 กว่าคน

ดิฉันทราบมาว่า มีการหักขาด ลา มาสาย โหดมากๆ จึงไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เค้าทำอยู่นั้นผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่

ถ้าผิดควรจะทำอย่างไร ?

เท่าที่ดิฉันทราบคือ 

1. ลากิจ (ลาแต่งงาน, ลารับปริญญา, ลาบวช) ในกรณีดังกล่าวทางบริษัทจะให้ใช้วันลาดังนี้

  - ลาพักร้อน ให้ใช้ให้หมด หรือถ้าหมดไม่มีเหลือก็จะให้ลากิจ

  - ลากิจ หักเงินจากฐานเงินเดือนประมาณ 6% (ไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้น ถือว่าหักเงินหมด)

 2. ลาป่วย 

   - กรณีมีใบรับรองแพทย์ (ไม่หักเงินวันเดียวก็ต้องใช้)

   - กรณีไม่มีรับรองแพทย์ (หัก 6% ของเงินเดือนเช่นกัน)

3. มาสาย หัก 2% ต่อชั่วโมง

เท่าที่ทราบประมาณนี้นะค่ะ ที่โหดสุดๆก้อคือลากิจนี่ละค่ะ หักตั้งแต่วันแรกที่ใช้สิทธิ์หมายความว่ายังไง แล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นสิทธิ์ของเราได้อย่างไร (ยกตัวอย่าง สมมุติต้องลากิจเนื่องจากญาติเสีย หมายถึงคนที่สำคัญ อย่างนี้ก็เท่ากับว่าต้องโดนหักแทบไม่เหลือเงินเดือน) มันไม่แฟร์นะค่ะ

 

รบกวนผู้รู้ชี้แจงให้ทราบด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ


arica_ary
25 พ.ย. 58 [IP : ]


 • 1 ธ.ค. 58

  ความคิดเห็นที่ 1

  ถ้าว่ากันตามกม.คุ้มครองแรงงานแล้ว นายจ้างมีสิทธิหักเงินลูกจ้างได้เฉพาะที่กฎหมายกำหนดครับ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างเพียงฝ่ายเดียว (ม.76)
   
  ดังนั้นการมาสายนายจ้างไม่มีสิทธิหักค่าจ้างครับ
  ส่วนเรื่องการลากิจ กม.ไม่ได้กำหนดว่าในวันลากิจนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างครับ (จ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้) กำหนดไว้เพียงว่าต้องจัดให้มีสิทธิลากิจครับ
  (ค่าจ้าง 1 วัน = 1/30x100 หรือประมาณ 3.34% ของเงินเดือน การหัก 6% ไม่น่าจะทำได้ตามกม.ครับ)
   
   
  ถ้าผิดควรทำอย่างไร?
  -ผิดก็ควรทำให้ถูกต้องครับ กม.เป็นสิ่งที่อ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ และการกระทำผิดมีโทษตามพรบ.คุ้มครองฯ ครับ ให้คำแนะนำเพื่อให้ทำถูกต้องตามกม.หรือปรึกษากรมคุ้มครองแรงงาน 1546 ครับ
   
  1.การลาต่างๆ ที่เป็นกิจธุรส่วนตัว ผมคิดว่าควรให้พนักงานใช้วันพักร้อนก่อน หากไม่มีสิทธิหรือสิทธิหมดจึงใช้วันลากิจ (ซึ่งจ่ายหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนก็ได้ ตามข้อบังคับการทำงาน)
   
  2.การลาป่วยกฎหมายให้สิทธิลาได้ตามจริงไม่เกิน 30 วันต่อปี โดยได้รับค่าตอบแทน (แต่พนักงานสามารถลาได้มากกว่านั้นตามที่ป่วยจริง แต่เมื่อเกิน 30 วันจะจ่ายหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนก็ได้)
  การเรียกใบรับรองแพทย์สามารถทำได้ตามกม.เมื่อลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป (ม.32)
  ไม่มีสิทธิหักค่าตอบแทนถ้ายังอยู่ใน 30 วัน หากมีการลาผิดปกติเป็นอาจิณ อาจจะต้องพิสูจน์การลาว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จแทนครับ (เพื่อดำเนินการด้วยวิธีอื่นต่อไป เช่นการตักเตือน เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร เลิกจ้าง)
   
  3.มาสายไม่มีสิทธิหักค่าตอบแทนครับ (2%ของเงินเดือน นี่ประมาณ 4.8 ชั่วโมง)
   
   
  หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ

  KiD
  1 ธ.ค. 58 [IP : ]

แสดงความคิดเห็น