58.17 ปี
อายุเกษียณเฉลี่ย
62.00 ปี
อายุเกษียณเฉลี่ยหลังปรับเพิ่ม
55.00 ปี
อายุเกษียณเฉลี่ยหลังปรับลด

เปรียบเทียบการกำหนดอายุเกษียณของพนักงานเปรียบเทียบอายุเกษียณของพนักงาน


อายุเกษียณของพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ

# กลุ่มธุรกิจ Min Max Average Count
1 Automobiles & Auto Parts (ยานยนต์และชิ้นส่วน) 55.00 60.00 57.00 5
2 Chemical Products, Paint (เคมีภัณฑ์) 55.00 60.00 57.50 2
3 Construction Material (วัสดุก่อสร้าง) 55.00 60.00 57.50 2
4 Education Institutions (สถาบันการศึกษา) 65.00 65.00 65.00 1
5 Electrical & Electronic Products (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 55.00 60.00 58.33 3
6 Hospitals (โรงพยาบาล) 60.00 60.00 60.00 1
7 Household Products (เครื่องใช้และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน) 55.00 55.00 55.00 1
8 Logistics, Transportations, Warehouses (โลจิสติกส์) 60.00 60.00 60.00 2
9 Petrochemicals, Oil, Gas, Energy (พลังงาน) 55.00 60.00 57.50 2
10 Pharmaceuticals, Medical Supplies, Cosmetics (ยาและเวชภัณฑ์) 55.00 55.00 55.00 1
11 Plastic Products (ผลิตภัณฑ์พลาสติก) 55.00 60.00 58.33 3
12 Real Estate Developers, Construction Contractors (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) 60.00 60.00 60.00 1
13 Service Agencies (ธุรกิจบริการ) 60.00 60.00 60.00 4
14 Textile Products (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) 55.00 55.00 55.00 2


อายุเกษียณของพนักงานแยกตามจำนวนพนักงาน

# จำนวนพนักงาน Min Max Average Count
1 1-50 55.00 60.00 58.33 3
2 51-200 55.00 65.00 58.33 9
3 201-1000 55.00 60.00 58.33 12
4 >1000 55.00 60.00 57.50 6


แผนจะปรับเพิ่มอายุเกษียณของพนักงานอายุเกษียณของพนักงานหลังปรับเพิ่ม

แผนจะปรับลดอายุเกษียณของพนักงานอายุเกษียณของพนักงานหลังปรับลด