Login

Hide

Closeตำแหน่ง หัวหน้างานการตลาด
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ เพื่อโปรโมทสินค้า ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

2.วางแผน วิเคราะห์สถานการณ์การตลาดและร่วมกับฝ่ายขายเพื่อปรับกลยุทธ์ ให้เข้ากับสถานะการณ์

3.มีความรู้เรื่องตัวสินค้า รู้จักลูกค้า และขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างดี เพื่อผลักดันกิจกรรม CRM และ PR ของบริษัท

4.เพิ่มช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น ให้ลูกค้า และสื่อสารกับทีมให้เข้าใจ

5.วางแผนกำหนดวิธีการในการแข่งขันและช่วงชิงโอกาสสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น

6.เก็บรวบรวมข้อมูลฐานลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย

7.สรุปผลการดำเนินงานด้านการตลาดนำเสนอผู้บังคับบัญชา

8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท พยัคฆ์วัสดุ จำกัด จังหวัด เชียงราย
อัตรา 1 เงินเดือน 18,000 - 20,000
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย หรือ หญิง อายุ 28-35 ปี
2.มีประสบการณ์ทำงาน 3 - 5 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด
3.บุคลิกดี มีทักษะในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการบริการลูกค้า
4.กระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
5.สามารถใช้โปรแกรม Excel , Photoshop ได้ดี
6.หากมีประสบการณ์ในสายงานขายและการตลาด สินค้า อุปกรณ์ก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

**ทางบริษัทจะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่แจ้งเท่านั้น**


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณดวงหทัย จิตต์ถาวร
    052057049055061053049052059052052039054052053
    
    104121101114107108101120068119101114107116101109112102121112050103115113
    
    145 หมู่ที่ 9 ถนน พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000