Login

Hide

Closeโรงพยาบาลบางปะกอก3 เป็น รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
สวัสดิการ

ชุดฟอร์ม  หอพัก ค่ารักษาพยาบาลตนเองและญาติสายตรง  ค่ากะดึก เงินรางวัลพนักงานดีเด่น  เงินช่วยงานสมรส  งานฌาปนกิจ เงินวันเกิด 


รายละเอียดงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน รพ.บางปะกอก3 จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา 2 เงินเดือน 9930++
คุณสมบัติของผู้สมัคร

ซื่อสัตย์ รักงานบริการ


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติมาที่ hrm@bangpakok3.com  หรือสมัครด้วยตนเองที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ 


ติดต่อ     คุณพัชยา จักราธรรมรนักษ์
    ���
    ���
    ������
    www.bangpakok3.com
    27/14 หมู่ 10 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130