Login

Hide

Close


ดำเนินธุรกิจด้วยความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีการขยายกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ชนิดหลอดลามิเนตสำหรับบรรจุยาสีฟันและ พลาสติกแบบมัลติเลเยอร์ สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบันภายใต้ปรัชญาที่ว่า "คุณภาพยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมบริการ สร้างงานดีมีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ลูกค้ายอมรับ"

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สวัสดิการ

- ค่าข้าว 
- ค่ากะ
- เบี้ยขยันรายเดือน (แบบขั้นบันได)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
- สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
- เครื่องแบบพนักงาน 
- รถรับ - ส่ง 
- เงินช่วยเหลืองานศพ 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี  
- คูปองยอดผลิต (สำหรับบางแผนก) 
- เงินค่าเสี่ยงภัย (สำหรับบางแผนก) 
- เงินค่าตำแหน่ง (สำหรับบางแผนก) 
- ค่าสึกหรอ (สำหรับตำแหน่ง Sale) 
- ค่าน้ำมัน (สำหรับตำแหน่ง Sale) 
- ค่าโทรศัพท์ (สำหรับตำแหน่ง Sale)


รายละเอียดงาน

1. ควบคุมและบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและงานโครงสร้างของโรงงานทั้งหมด
2. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทำและควบคุมงาน PM เครื่องจักรต่างๆในโรงงาน
4. งานระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ซ่อมสร้างอาคารโรงงาน งานติดตั้งเครื่องจักรใหม่ งานประสานผู้รับเหมาในการดำเนินงานในโรงงาน
5. แนะนำ-อบรม ติดตามปริมาณงานของแผนก
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านบำรุงรักษาเครื่องจักร Preventive Maimtenance

4. มีความรุ้ความเข้าใจ ระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001/ GMP&HACCP 

5. มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน


วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)

2. สมัครทาง E-mail ของบริษัท 

3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

4. ส่งจดหมายมาสมัครงาน

 


ติดต่อ     คุณสุริยันต์/คุณกัลยาณี/จุฬาทิพย์
    03-884-2758-65 #319,221
    03-897-0860
    hr@kimpailamitube.co.th,suriyanp@kimpailamitube.co.th,julatipm@kimpailamitube.co.th
    www.kimpailamitube.co.th
    85/4 หมู่ที่ 1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

    แผนที่บริษัท