Login

Hide

Closeดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดิน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านที่ทันสมัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้าง ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  อีกทั้งยึดมั่นและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริโภคและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม 

 

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบ ISO 9001: 2015 (สามารถเริ่มงานได้ทันที)
สวัสดิการ

- ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ
- ค่าโทรศัพท์
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- บริษัทฯ มีคอมมิชชั่น ประจำเดือน, ประจำไตรมาส, ประจำปี
- บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน, สึกหรอ, ค่าตรวจงาน, รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมาย


รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

1.กำหนดนโยบาย ในการบริหารงานของบริษัท

2.ควบคุมรณรงค์การฝึกอบรม Audit

3.ควบคุมการตรวจติดตามคุณภาพใน(IQA)และรายงานผลการตรวจให้ผู้บริหารทราบ

4.อนุมัติการออกเอกสารใบ CAR/PAR และปิดใบ CAR/PAR

5.ควบคุมการตรวจสอบภายนอกจากผู้ตรวจสอบภายนอก

6.อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. หญิง อายุ 30 -40 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบคุณภาพ ISO ด้านเอกสาร/การตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word/Excel ได้ดี
  5. มีความคิดริเริ่มสร้าวสรรค์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  7. มีความใส่ใจ ละเอียดรอบคอบในงานที่ปฏิบัติ
  8. หากมีประสบการณ์ด้านสายงานอสังหาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้ (เสาร์เว้นเสาร์)

วิธีการสมัคร

- ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail  :  recruitment@landyhome.co.th
 


ติดต่อ     พิมพ์ชนา ขจรรัฐธนฉัตร์
    0813584311
    
    recruitment@landyhome.co.th
    http://www.landyhome.co.th
    1 ชั้น 3 8 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900