Login

Hide

Close


ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนงานติดตั้ง
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

ติดตั้งเครื่องจักร , งานระบบ Scubber , งาน Maintance และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา 


สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 16,000-18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

* วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

* เพศชาย อายุ 25-30 ปี

* ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

* สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

* สามารถขับรถยนต์ได้(มีใบขับขี่)

* มีความคล่องตัวสูง(รับผิดชอบในหน้าที่สูง

* หากมีประสบการณ์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณนิชาภา พิมแสน
    09-067-80150-3 #805,203
    03-857-7564
    nichapha@kyowa.co.th,nantiya@kyowa.co.th
    
    1/17 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130