Login

Hide

Closeเราเป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายสินค้าของเล่นทุกประเภท เราเน้นที่คุณภาพและใสใจรายละเอียดของสินค้าสำหรับเด็ก
ทางบริษัทฯ ขยายกำลังการผลิตและเปิดรับผู้ที่มีความสนใจกำลังมองหางาน ที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ภายใต้ตำแหน่งและสายอาชีพต่างๆ ตามความถนัดและความเหมาะสม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
สวัสดิการ

หยุดเสาร์ - อาทิตย์ ในส่วนงานออฟฟิศบางตำแหน่งงาน
สวัสดิการเยี่ยมไข้
สวัสดิการเงินช่วยเหลือมงคลสมรส
สวัสดิการเยี่ยมคลอด
สวัสดิการฌาปนกิจพนักงาน และครอบครัว
สวัสดิการซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทในราคาพนักงาน
โบนัสประจำปี
เบี้ยขยัน
ประกันสุขภาพ
ท่องเที่ยวประจำปี
กินเลี้ยงประจำปี


รายละเอียดงาน

1. เปิดบิลใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
2. บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ : รายงานซื้อในประเทศและต่างประเทศให้เสร็จทันภายในกำหนด 
3. ติดตามการชำระหนี้ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(หยุดเสาร์-อาทิตย์)


สถานที่ปฏิบัติงาน 99/178 หมู่ที่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศ หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์งานด้านบัญชีลูกหนี้ 1 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
- สามารถสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน


วิธีการสมัคร

E-mail : soparat.bo@masterytoy.com, peerapol.th@masterytoy.com


ติดต่อ     ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
    052055056049060059053049057060052049053
    
    119115116101118101120050102115068113101119120105118125120115125050103115113048036116105105118101116115112050120108068113101119120105118125120115125050103115113
    www.masterytoy.com
    99/178 หมู่ 2 ชั้นที่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

    แผนที่บริษัท