Login

Hide

Closeบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุศัลยกรรมกระดูกในประเทศไทย  เพื่อทดแทนการนำวัสดุศัลยกรรมกระดูกจากต่างประเทศ ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีลูกค้าเป็นกลุ่มโรงพยาบาล และบริษัทเอกชน ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยกว่า 300 แห่ง และมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP, ISO 13485:2016,  และสินค้าได้เครื่องหมาย CE Mark และ มอก.

ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่งเครื่องมือแพทย์
สวัสดิการ

1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.โบนัสประจำปี
3.ปรับค่าจ้างประจำปี
4.ค่าครองชีพ 
5.เบี้ยขยัน  
6.ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
9.ท่องเที่ยวประจำปี
10.จัดของเยี่ยมพนักงาน (กรณีเป็นผู้ป่วยใน)
11.เงินกู้ธนาคารออมสิน
12.ค่าช่วยเหลืองานศพ บิดา มารดา และครอบครัว
13.ค่าเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานถึงแก่กรรม
14.ค่าเงินช่วยเหลือ การสมรส
15.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
16.รางวัลอายุงาน
 


รายละเอียดงาน

1.ตรวจเช็คสินค้าและเอกสารที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนรับและส่ง
2.ดูแลสินค้าและเอกสารที่รับไป ไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง
3.ส่งมอบสินค้าให้ถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ดูแลรักษาความสะอาดของยานพาหนะ รวมถึงการนำยานพาหนะเข้ารับการตรวจเช็ค บำรุงรักษาตามกำหนด
5.ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะที่รับผิดชอบ
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วันทำงานปกติ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 น.- 17.30 น.


สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนเทพารักษ์ ซ.บางปลา16 ต.บางปลา อ.บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เพศชาย อายุ 22-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ด้านขับรถส่งสินค้า 1 ปีขึ้นไป 
  4. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เป็นอย่างดี 

วิธีการสมัคร

1.ส่งไปรษณีย์ (ประวัติ พร้อมรูปถ่าย) : ตามที่อยู่บริษัท

2.ส่ง E-Mail (ประวัติ พร้อมรูปถ่าย) : hr@orthope.com


ติดต่อ     ฝ่ายบุคคล
    052054049059055052049053059061053049054039056055
    052054049053055054049055055053052
    228189141108118068115118120108115116105050103115113
    www.orthope.com
    33/15 หมู่ 10 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

    แผนที่บริษัท