Login

Hide

Closeบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุศัลยกรรมกระดูกในประเทศไทย  เพื่อทดแทนการนำวัสดุศัลยกรรมกระดูกจากต่างประเทศ ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีลูกค้าเป็นกลุ่มโรงพยาบาล และบริษัทเอกชน ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยกว่า 300 แห่ง และมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP, ISO 13485:2016,  และสินค้าได้เครื่องหมาย CE Mark และ มอก.

ตำแหน่ง หัวหน้าซ่อมบำรุง
สวัสดิการ

1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.โบนัสประจำปี
3.ปรับค่าจ้างประจำปี
4.ค่าครองชีพ 
5.เบี้ยขยัน  
6.ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
9.ท่องเที่ยวประจำปี
10.จัดของเยี่ยมพนักงาน (กรณีเป็นผู้ป่วยใน)
11.เงินกู้ธนาคารออมสิน
12.ค่าช่วยเหลืองานศพ บิดา มารดา และครอบครัว
13.ค่าเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานถึงแก่กรรม
14.ค่าเงินช่วยเหลือ การสมรส
15.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
16.รางวัลอายุงาน
 


รายละเอียดงาน

1.วางแผนและจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
2.วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรเก่า โดยพิจารณาต้นทุนในการบำรุงรักษาที่เหมาะสม
3.ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
4.วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงเมื่อมีเครื่องจักรเสีย  งานซ่อมบำรุงเร่งด่วน
หรืองานตามใบแจ้งซ่อม
5.ควบคุมและวางแผนการจัดเก็บสต็อคอะไหล่อย่างเหมาะสม
6.จัดทำ Checklist และคู่มือการบำรุงรักษา  ตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อความเหมาะสมถูกวิธีและมีความปลอดภัย
7.รวบรวมปัญหาและสาเหตุการเสียของเครื่องจักร และระบบการทำงานอื่นๆ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดซ่ำ
8.ฝึกอบรมและสอนงานช่างซ่อมบำรุง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร เกี่ยวกับการบำรุงรักษา


สถานที่ปฏิบัติงาน ถ.เทพารักษ์ ซ.บางปลา16 ต.บางปลา อ.บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. ไม่จำกัดเพศ  อายุ 25 ปีขึ้นไปมีใบรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร   
  2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า , เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์งานด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4. มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องจักร CNC
  5. มีใบรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

วิธีการสมัคร

1.ส่งไปรษณีย์ (ประวัติ พร้อมรูปถ่าย) : ตามที่อยู่บริษัท

2.ส่ง E-Mail (ประวัติ พร้อมรูปถ่าย) : hr@orthope.com


ติดต่อ     ฝ่ายบุคคล
    052054049059055052049053059061053049054039056055
    052054049053055054049055055053052
    228189141108118068115118120108115116105050103115113
    www.orthope.com
    33/15 หมู่ 10 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

    แผนที่บริษัท