Login

Hide

Close


รับจ้างปั้มชิ้นส่วนโลหะทุกชนิด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน
- ค่าครองชีพ
- โบนัส
- รถรับส่งพนักงาน
- ค่าอาหาร
- ค่าชำนาญการ
- พักร้อนประจำปี
- เงินขึ้นเงินปรับประจำปี
- งานสังสรรค์ประจำปี
- อื่น ๆ อีกมากมาย


รายละเอียดงาน

1. ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
2. ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 


สถานที่ปฏิบัติงาน ห้างหุ่นส่วนจำกัด มาร์แชล เมทัลเวอร์ค จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา 1 เงินเดือน 12,000 ขึ้นไปหรือตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศชาย/หญิง

อายุ 25-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย

มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัยในโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

- สมัครผ่าน Job HR Center
- E-mail 


ติดต่อ     คุณรำไพ สิงห์โต
    02-706-4014 #26,27
    02-706-5891
    marshal2548_acc@hotmail.com
    
    128/971 หมู่ 1 ซอยไทยประกัน 3 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

    แผนที่บริษัท