Login

Hide

Closeเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายกาวอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย 

ตำแหน่ง Business develop supervisor
สวัสดิการ

- รถรับ-ส่งพนักงาน 4 สายจุดเริ่มต้น : สายปากน้ำ,ตำหรุ,บางพลี,พฤษา15)
- ชุดพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าครองชีพ 
- ค่าข้าว
- เบี้ยขยัน
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่
- โบนัสประจำปี  
- เงินรางวัลกิจกรรมต่างๆ
- สวัสดิการอื่นๆ
- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์  08.30-17.30น.หยุดเสาร์-อาทิตย์  


รายละเอียดงาน

1.วิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่ง/ทิศทางการขาย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด
2.ร่วมพัฒนาและกำหนดผลิตภัณฑ์/สินค้าใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของการตลาด
3.ประสานงานฝ่ายขายและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 


สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.14 จังหวัด จ.สมุทรปราการ
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2.วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป

3.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.มีรถยนต์เป็นของตัวเอง มีใบขับขี่

5.มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

6.สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

7.สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้

8.มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


วิธีการสมัคร

- สมัครผ่าน E-mail  

hs@permaflex.co.th  ,  th_nim@permaflex.co.th

- สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ


ติดต่อ     ชุตินันต์ จันโทภาส
    052054049059052061049055055056056036039053053057
    052054049059052061049055055056056
    108119068116105118113101106112105124050103115050120108036036048036036120108099114109113068116105118113101106112105124050103115050120108
    www.permaflex.co.th
    819 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 14 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280