Login

Hide

Close


รับจ้างปั้มชิ้นส่วนโลหะทุกชนิด

ตำแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายผลิต
สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน
- ค่าครองชีพ
- โบนัส
- รถรับส่งพนักงาน
- ค่าอาหาร
- ค่าชำนาญการ
- พักร้อนประจำปี
- เงินขึ้นเงินปรับประจำปี
- งานสังสรรค์ประจำปี
- อื่น ๆ อีกมากมาย


รายละเอียดงาน

1.รู้และเข้าใจในกระบวนการหลัก ในการผลิตสินค้า

2.รู้และเข้าใจระบบบริหารงนคุณภาพ และระเบียบปฎิบัติของระบบบริหารงาน

คุณภาพของห้างฯ

3.สามารถใช้เครื่องจักรได้

4.รู้และเข้าใจกฏความปลอดภัยในการทำงาน

5.สามารถตรวจสอบคุณภาพของชิ้งานได้

6.รู้และเข้าใจมาตรฐานสากลต่างๆทีเกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน


สถานที่ปฏิบัติงาน ห้างหุ่นส่วนจำกัด มาร์แชล เมทัลเวอร์ค จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา 1 เงินเดือน 12,000-18,000
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย

2.อายุ 27-45 ปี

3.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

4.ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

5.มีภาวะการเป็นผุ้นำ

6.มีการจัดลำดับความสำคัญของงาน

7.สามารถแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

8.สามารถให้คำปรึกษาได้

9.สามารถมอบหมายงานและติดตามงานได้


วิธีการสมัคร

- สมัครผ่าน Job HR Center
- E-mail 


ติดต่อ     คุณรำไพ สิงห์โต
    02-706-4014 #26,27
    02-706-5891
    marshal2548_acc@hotmail.com
    
    128/971 หมู่ 1 ซอยไทยประกัน 3 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

    แผนที่บริษัท