Login

Hide

Close


รับจ้างปั้มชิ้นส่วนโลหะทุกชนิด

ตำแหน่ง หัวหน้างาน QC.
สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน
- ค่าครองชีพ
- โบนัส
- รถรับส่งพนักงาน
- ค่าอาหาร
- ค่าชำนาญการ
- พักร้อนประจำปี
- เงินขึ้นเงินปรับประจำปี
- งานสังสรรค์ประจำปี
- อื่น ๆ อีกมากมาย


รายละเอียดงาน

1.ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ

2.บริหารบุคคลากร

3.ปรับปรุงงานเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

4.วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี

5.มอบหมายและติดตามงาน

6.จัดให้มีเครื่องมือที่จำเป็นในการตรวจสอบอย่างเพียงพอและดูแลรักษา

7.จัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องมือวัดอย่างเหมาะสม

8.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน ห้างหุ่นส่วนจำกัด มาร์แชล เมทัลเวอร์ค จังหวัด สมุทรปารการ
อัตรา 1 เงินเดือน 12,000-15,000
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ

2.อายุ 25-45 ปี

3.วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญาตรี ขึ้นไป

4.ใบรับรองการผ่านงาน

5.ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.ต้องมีความเป็นผู้นำ

7.ต้องมีความคิด หรือการวางแผนงาน

8.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

9.การติดตามงาน

10.สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

11.สามารถใช้เครื่องวัดเบื้องต้น เช่น เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์,Pin gauge,ใบวัดมุม ได้


วิธีการสมัคร

- สมัครผ่าน Job HR Center
- E-mail 


ติดต่อ     คุณรำไพ สิงห์โต
    02-706-4014 #26,27
    02-706-5891
    marshal2548_acc@hotmail.com
    
    128/971 หมู่ 1 ซอยไทยประกัน 3 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

    แผนที่บริษัท