Login

Hide

Close


รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง (Main Contract)

ตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ

1. ค่ายานพาหนะ/ค่าที่พัก

2. เสื้อยูนิฟอร์ม


รายละเอียดงาน

ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง


สถานที่ปฏิบัติงาน ทุกเขต จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีและสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล 

5. สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี 

6. หากมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคาร ตามมาตรฐานอาคารเขียวจะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

1. ส่ง Resume เพื่อสมัครงานที่ job.infinite@gmail.com

2. สมัครผ่าน Jobbkk.com

3. สมัครผ่าน Jobth.com


ติดต่อ     บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จ
    02-240-1273-4 #202
    02-249-8881
    ่job.infinite@gmail.com
    http://www.infinitecons.com/
    58/12 ซอยนาวิน ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

    แผนที่บริษัท