Login

Hide

Close


รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง (Main Contract)

ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ (ผ่านงานตามมาตรฐานอาคารเขียว)
สวัสดิการ

1. ค่ายานพาหนะ/ค่าที่พัก

2. เสื้อยูนิฟอร์ม


รายละเอียดงาน

ดูแลรับผิดชอบงานก่อสร้างอาคารสูง 


สถานที่ปฏิบัติงาน ทุกเขต จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีหรือสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และสามารถลงนามเป็นผู้ควบคุมงานได้

3. มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ในงานก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไปอย่างน้อย 5 ปี

4. มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคาร ตามมาตรฐานอาคารเขียวไม่น้อยกว่า 1 โครงการ (เริ่ม - จบโครงการ)


วิธีการสมัคร

1. ส่ง Resume เพื่อสมัครงานที่ job.infinite@gmail.com

2. สมัครผ่าน Jobbkk.com

3. สมัครผ่าน Jobth.com


ติดต่อ     บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จ
    02-240-1273-4 #202
    02-249-8881
    ่job.infinite@gmail.com
    http://www.infinitecons.com/
    58/12 ซอยนาวิน ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

    แผนที่บริษัท