Login

Hide

Close


ผลิตอาหารสัตว์น้ำ

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท
สวัสดิการ

1. โบนัสประจำปี

2. เงินปรับประจำปี

3. หอพักพนักงาน

4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5. ประกันชีวิต

 


รายละเอียดงาน

1. ติดติอประสานงานกับลูกค้านักลงทุน

2. ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์

3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แก่ลูกค้า 


สถานที่ปฏิบัติงาน ตึก SM Tower จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินและการธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

3. มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และกฎหมายทางธุรกิจ

4. สามารถอ่าน-เขียน-สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5. มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นเป็นอย่างดี

6. มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

1. สามารถมาสมัครได้ที่บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด สาขาสมุทรสาคร

2. สามารถส่งเรซูเม่มาทาง E-mail : Nopparut.Sugdee@thaimail.com

 


ติดต่อ     คุณนพรัตน์ ศักดี
    034-417-222 #258
    034-417-255
    Nopparut.Sugdee@thaimail.com
    www.thaiunionfeedmill.com
    89/1 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

    แผนที่บริษัท