Login

Hide

Close


บริษัท  ไมโครลิซซิ่ง  จำกัด เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เข้าสู่ ปีที่ 24 ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านสินเชื่อ รถบรรทุกมือ 2 รถหกล้อ รถสิบล้อ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปัจจุัน บริษัทไมโครลิซซิ่ง อยู่ระหว่างการก้าวเข้าสู้บริษัท มหาชน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
สวัสดิการ

-ค่าตอบแทน

-โบนัสตามผลประกอบการ

-สวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชวิต

-กองทุนประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน

-ลาพักร้อน

-ยูนิฟอร์ม

-ค่าตอบแทนสาขา

-ค่าอาหารกลางวัน วันละ 30 บาท

-เงินช่วยเหลือต่างๆ

-ประกันอุบัติเหตุ

-วันลาเพื่อประกอบพิธีงานศพ

-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

 

 


รายละเอียดงาน

วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อได้

วิเคราะห์สินเชื่อ ลูกค้าใหม่ และทำการทบทวนสินเชือสำหรับลูกค้าเดิม

ตรวจสอบเอการสินเชื่อ

ตรวจสอบความมีตัวตน/พิสูจน์ความมีตัวตนลูกค้า

อนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

 


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ จังหวัด นครปฐม
อัตรา 1 ตำแหน่ง เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ ชาย/หญิ่ง 

อายุ 23 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเศรษศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์หรือฝึกงานธนาคารในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติจะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

hr@microleasing.co.th


ติดต่อ     คุณธนารัตน์ แสงเพ็ญอ่อน
    034-255577 หรือ064-9323388
    
    thanarat@microleasing.co.th
    
    863/3 ถนนเพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

    แผนที่บริษัท