Login

Hide

Close


บริษัท  ไมโครลิซซิ่ง  จำกัด เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เข้าสู่ ปีที่ 24 ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านสินเชื่อ รถบรรทุกมือ 2 รถหกล้อ รถสิบล้อ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปัจจุัน บริษัทไมโครลิซซิ่ง อยู่ระหว่างการก้าวเข้าสู้บริษัท มหาชน

ตำแหน่ง นักลงทุนสัมพันธ์
สวัสดิการ

-ค่าตอบแทน

-โบนัสตามผลประกอบการ

-สวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชวิต

-กองทุนประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน

-ลาพักร้อน

-ยูนิฟอร์ม

-ค่าตอบแทนสาขา

-ค่าอาหารกลางวัน วันละ 30 บาท

-เงินช่วยเหลือต่างๆ

-ประกันอุบัติเหตุ

-วันลาเพื่อประกอบพิธีงานศพ

-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

 

 


รายละเอียดงาน

ติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

นำเสนอข้อมูลข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะ่ห์ และผู้ลงทุน

ประสานงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์แก่ผู้บริหารบริษัท

เป็นคนกลางในการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอก


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ จังหวัด นครปฐม
อัตรา 4 ตำแหน่ง เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศชาย/หญิง

อายุ 25-38 ปี

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธฺหรือในสางานที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์การทำงานด้านธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

hr@microleasing.co.th


ติดต่อ     คุณธนารัตน์ แสงเพ็ญอ่อน
    034-255577 หรือ064-9323388
    
    thanarat@microleasing.co.th
    
    863/3 ถนนเพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

    แผนที่บริษัท