Login

Hide

Close


บริษัท  ไมโครลิซซิ่ง  จำกัด เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เข้าสู่ ปีที่ 24 ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านสินเชื่อ รถบรรทุกมือ 2 รถหกล้อ รถสิบล้อ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปัจจุัน บริษัทไมโครลิซซิ่ง อยู่ระหว่างการก้าวเข้าสู้บริษัท มหาชน

ตำแหน่ง Internal Audit
สวัสดิการ

-ค่าตอบแทน

-โบนัสตามผลประกอบการ

-สวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชวิต

-กองทุนประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน

-ลาพักร้อน

-ยูนิฟอร์ม

-ค่าตอบแทนสาขา

-ค่าอาหารกลางวัน วันละ 30 บาท

-เงินช่วยเหลือต่างๆ

-ประกันอุบัติเหตุ

-วันลาเพื่อประกอบพิธีงานศพ

-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

 

 


รายละเอียดงาน

ควบคุมและกำกับดูแลการปฎิบัติงานทีมตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

วางแผนการตรวจสอบแต่ละสาขา ในรายละเอียดของกระบวนการปฎิบัติงานของสาขา

ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามโปรแกรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

รายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าของการปฎิบัติงาน

นำเสนอข้อมูลการตรวจสอบที่ถูกต้องและทันต่อเวลา เพื่อการวิเคราะห์ แก้ไขและพัฒนาการทำงาน

ทำการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ตรวจสอบด้านอื่นๆตามที่ๆได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ จังหวัด นครปฐม
อัตรา 1 ตำแหน่ง เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า  สาขาบัญชีหากจบด้านการตรวจสอบบัญชี จะได้รับการพิจารณาะเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบบัญชี

มีความเชี่ยยวชาญในงานตรวจสอบภายใน เน้นการทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ

มีประสบการณ์ด้านธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 


วิธีการสมัคร

hr@microleasing.co.th


ติดต่อ     คุณธนารัตน์ แสงเพ็ญอ่อน
    034-255577 หรือ064-9323388
    
    thanarat@microleasing.co.th
    
    863/3 ถนนเพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

    แผนที่บริษัท